Kunskapslistan

Kunskapslistan är ett häfte som Squaredansförbundet har gett ut. Det innehåller allt om squaredansen och dess utövande. Bl.a finns där en lista med "Levnadsregler" som vi squaredansare bör sträva efter att följa. Här nedan ser du dem. Är du intresserad av Kunskapslistan så kan du klicka här eller beställa den på förbundets hemsida.

1. Squaredans är en fritidssysselsättning utan tävlingsmoment.
2. Var alltid klädd enligt arrangörens anvisningar, vilket innebär traditionell, korrekt eller ledig klädsel. Bär alltid din badge väl synlig.
3. Gör inte upp i förväg vilka som ska dansa i en speciell square. Gå inte upp i en square utan att ha en partner (plats får dock reserveras för partnern). Gå inte förbi en square där det fattas ett par. Gena aldrig igenom en uppställd square.
4. Sitt inte när det fattas ett par eller en dansare. Om du vill vila, gå någonstans där du inte riskerar att bli tillfrågad. Bjud upp nya dansare och gäster.
5. Hälsa gärna på de andra i squaren. Etiketten kring squaredans varierar mellan olika länder. Var uppmärksam och ta seden dit du kommer.
6. Squara inte upp utan att behärska programmet. Om något går fel, gör det bästa av situationen genom att "squara up" eller forma lines. Acceptera och erkänn när du gör fel, men var inte arg eller ledsen varken på dig själv eller någon annan.
7. Dansa korrekt - utför callen enligt definitionerna. Dansa mjukt, inga ryck, knuffar eller sparkar. Låt inte dina glädjetjut överrösta callern.
8. Var inte en som vet allt. Låt callern vara instruktör. Var tyst och uppmärksam även om du kan det call som gås igenom. Andra i squaren kan behöva lyssna. Vill du diskutera något, gör det efter dansen.
9. Lämna aldrig en square hur dåligt det än går. Fortsätt att dansa och ha roligt.
10. Bryt alltid squaren efter avslutad tip och bilda en ny square med andra dansare.

Slutord: Använd dessa regler med sunt förnuft och gott omdöme!
Det är inte meningen att de ska förstöra dansglädjen utan tvärtom!