Personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. 

Lake Vetter Senior Square Dancers ligger under Studiefrämjandet och det är de som sköter våra personuppgifter.
Se här hur dina personuppgifter hanteras och vilka rättigheter du har som medlem!  

Vill du veta mer om GDPR? Klicka här!